Jak myśli wywołują działanie

przez | Luty 17, 2019

Myśli, przekonania, konkluzje

Nie raz już słyszałeś bądź czytałeś, że zachowanie człowieka jest pochodną jego myśli. Nie dziwią więc poniższe słowa:

To, co myślisz, rzutuje na to, w jaki sposób odbierasz postrzeganą rzeczywistość, a w konsekwencji – jak na nią reagujesz. Innymi słowy, Twoje myśli kształtują Twoje działania. Jeśli uważasz, że pomysły na milionowe interesy już się wyczerpały, z całą pewnością nie wymyślisz nic, co uczyni Cię bogaczem. Absolutnie nic! Jeśli jednak żywisz przekonanie, że istnieje coś, czego wymyślenie pozwoli Ci odnieść sukces, wcześniej czy później dowiesz się, co to jest. Będzie to coś, do czego pojawienia się na ekranie Twojej świadomości, przyczynią się Twoje ukierunkowane myśli.

Psychologia społeczna odkryła zjawisko, które nosi nazwę samospełniającego się proroctwa. Polega ono na tym, że przewidując jakieś zdarzenie bądź zachowanie jakiejś osoby, będziesz się zachowywać w taki sposób, aby je potwierdzić. Na przykład jeśli żywisz przekonanie, że jakaś osoba jest sympatyczna, to, podejmując z nią rozmowę, będziesz się uśmiechać. Ta z kolei odwzajemni Twój uśmiech, a tym samym potwierdzi Twoje przekonanie, uruchamiając myśl: „O! Uśmiecha się do mnie. Wiedziałem, że ta osoba jest sympatyczna.” Jest to wprawdzie dość prosty przykład, ale świetnie oddaje istotę rzeczy. Pokazuje bowiem, że nasze nastawienie uruchamia ukie runkowane na dany efekt zachowanie, którego nie jesteśmy świadomi. Ty sam robisz to dziesiątki razy dziennie. Abyś to dostrzegł, musisz się obserwować oraz eksperymentować. Spróbuj zmienić subtelnie swoje zachowanie wobec znanej Ci osoby i obserwuj, czy ona sama zacznie inaczej reagować. Może to być zwykłe uśmiechanie się lub prawienie komplementów. Dla zwykłej ciekawości zmień swoje nastawienie, a przez to postępowanie i obserwuj, czy w parze z tym idzie zmiana zachowania osób, z którymi wchodzisz w kontakt. Wprawdzie w przypadku ćwiczenia robisz to świadomie, ale osoby z Twojego otoczenia tego nie wiedzą. Kiedy zobaczysz, jak Twoje zachowanie potrafi wpłynąć na zachowania innych osób, zrozumiesz, że Twoje podświadome zachowania robią to samo z tą różnicą, że tego nie widzisz. Mając świadomość samospełniającego się proroctwa, masz szansę, aby zdobyć narzędzie do kontrolowania wielu rzeczy, które Cię spotykają w życiu codziennym. Jeśli się przekonasz, że mając negatywny stosunek do innych ludzi, uruchamiasz w nich to samo, to będziesz wiedział już, jak kontrolować sytuacje, których chcesz unikać. Jeśli natomiast przekonasz się, że uśmiech uruchamia u innych uśmiech, a przez to ich przychylność, zobaczysz, jak potężnym narzędziem jest znajomość i rozumienie samospełniającego się proroctwa. Zjawisko to jest tylko jednym z przejawów reguły, która mówi:

To, jakie wnioski wyciągasz i jakie decyzje podejmujesz, jest rezultatem Twoich wewnętrznych przekonań.

Określone przekonania prowadzą do określonych wniosków. Na ich podstawie zaś podejmujesz działania. Wiele razy zaczynałeś jakiś pomysł realizować i równie często rezygnowałeś z działania na rzecz czegoś nowego. U podłoża rozpoczęcia aktywności bądź zrezygnowania z tego zawsze leży wniosek: „Spróbuję! A może się uda!” lub „Nie ma sensu próbować! To na pewno zakończy się fiaskiem!”. Abyś mógł się przekonać, czy dany pomysł się sprawdzi, musisz wcielić go w życie. Określając z góry jego powodzenie, pozbawiasz się tak naprawdę możliwości sprawdzenia, czy rzeczywiście miałeś rację czy się myliłeś. Kiedy słynni wynalazcy wprowadzali na rynek samochód i telewizor, rzesze sceptyków stwierdzały, że nic nie zastąpi konia oraz iż ludzie nie będą się gapić w szare pudła. Pomyśl, jakby wyglądała współczesna cywilizacja, gdyby konstruktorzy samochodu, telewizora i wielu innych owoców technologicznych stwierdzili: „Oni mają rację. Nie ma sensu tego robić. Rezygnuję…”

ZOBACZ PEŁNĄ WERSJĘ .

Człowiek jest istotą nawykową. Jego działania są automatyczne, a więc ich nie zauważa. Pełna i świadoma kontrola samego siebie jest przywilejem jedynie garstki. Ci właśnie zdają sobie sprawę z tego, że nasze nawyki są zlokalizowane w podświadomości i tam też należy wprowadzać zmiany, celem wpłynięcia na zmianę utrwalonych wcześniej zachowań. Zatem:

Jeśli chcesz zmienić utrwalone wcześniej zachowanie lub nauczyć się nowego, musisz zacząć od pracy z podświadomością. Jest to bowiem miejsce, w którym Twoje nawyki są zapamiętane i tylko tam stare mogą zostać zmienione, a nowe zapamiętane.

Wróćmy jednak do myśli na poziomie świadomości. Kierowanie nimi i kontrola to podstawowa umiejętność, której wykorzystanie pozwoli Ci na stworzenie Podejścia. Ty bowiem wybierasz swoje myśli, Ty decydujesz o tym, gdzie podąża Twoja uwaga oraz co sobie wyobrażasz. Nikt poza Tobą nie decyduje o tym, co pojawia się w Twoim umyśle. Nikt inny zatem, poza Tobą samym, nie jest w stanie sprawić, abyś zaczął robić to, czego do tej pory nie robiłeś. A jeśli chcesz być tym, kim nie jesteś, to musisz robić to, czego do tej pory nie robiłeś. Jeśli nie jesteś człowiekiem sukcesu, a chcesz nim być, to musisz zacząć robić to, czego do tej pory nie robiłeś. To, co robi człowiek sukcesu, to przede wszystkim żywienie przekonania, że się nim jest. Uosobieniem tego jest jeden z bohaterów wspaniałej powieści o ludziach czynu – „Atlas zbuntowany” – Francisca d’Anconia, który stwierdza:

„Jesteśmy jedyną arystokracją, jaka pozostała na ziemi – arystokracją pieniądza. To jedyna prawdziwa arystokracja – gdyby ludzie rozumieli, co znaczy to słowo, ale nie rozumieją.”

Najskuteczniejszą metodą wpływania na podświadomość jest wizualizacja (szerzej o tej metodzie w następnym rozdziale). Jeśli z niej korzystasz, to jesteś na najlepszej drodze do tego, by wprowadzić w swoim życiu zmiany. Potężne zmiany! Metoda ta jest efektywna, ponieważ umożliwia tworzenie się tzw. reprezentacji umysłowych w Twoim umyśle. Oznacza to, że jest Ci łatwiej nauczyć się danej rzeczy, jeśli wcześniej pojawiła się ona w Twoim umyśle. Prostym przykładem tego może być nauka sportów walki, gdzie określone czynności, jak np. ciosy bądź blokady, są wcześniej demonstrowane. Tym sposobem trafiają one do umysłu i mają swoją w nim reprezentację. Ciężko bowiem nauczyć się jakiegoś ruchu jedynie na podstawie opisów słownych. Podobnie rzecz się ma z nauką tańca. Jest wręcz niemożliwe nauczyć się jakichkolwiek kroków bez wcześniejszego ich zobaczenia, a przez to zobrazowania w umyśle. Wiedzą to także liczni psychologowie sportowi, którzy uczą największe gwiazdy sportu skutecznej wizualizacji.

Wiesz już więc, że większość rzeczy, które wykonujesz, robisz w sposób automatyczny. Nawyki, a więc czynności automatyczne są zlokalizowane w Twojej podświadomości. Chcąc dokonać zmian w swoich dotychczasowych zachowaniach lub nauczyć się nowych, musisz zacząć pracować ze swoją podświadomością. Wizualizacja jest najlepszym narzędziem, do jakiego masz dostęp. W samym zaś sporcie nosi ona nazwę treningu wyobrażeniowego. Wizualizacja jest więc niczym innym jak korzystaniem z wyobraźni.

Liczni naukowcy, badacze i poszukiwacze wszelkiej maści podkreślali wielokrotnie, że możliwości umysłu są nieskończone. Należą do nich m.in. Albert Einstein, Napoleon Hill, John Lilly, Aleister Crowley. Jeśli więc to, co może pojawić się w Twoim umyśle, jest całkowicie dowolne i nieograniczone, a jednocześnie nadaje adekwatny temu kierunek i siłę Twoim działaniom, to jak wiele rzeczy leży w zasięgu Twoich możliwości?

Zanim zapoznasz się z teoretycznym ujęciem wizualizacji, zastanów się, co konkretnego musisz wizualizować, aby osiągnąć sukces? Czego Ci brakuje, a czego posiadanie pomogłoby Ci zrealizować Twoje cele? Jakie zmiany muszą nastąpić, abyś był tym, kim musisz się stać, aby odnieść sukces? I najważniejsze: co byś sobie wyobraził, gdybyś wiedział, że obraz ten się urzeczywistni w ciągu 24 godzin? Odpowiedz sobie na ostatnie pytanie w tym momencie. Nie czytaj dalej tej książki, jeśli tego nie zrobisz.

W tym miejscu przechodzimy do teoretycznego ujęcia wizualizacji. Jest ona ważna, ale przeczytanie tego rozdziału bez samodzielnego sprawdzenia, czy trening wyobrażeniowy jest skuteczny, da Ci tylko wiedzę. A jak wiadomo, człowieka sukcesu bardziej interesują umiejętności i rozumienie. Wizualizacja jest więc o tyle istotnym narzędziem, że wyobrażane obrazy jako cele: 1) prowadzą do określania tego, co musi nastąpić pomiędzy momentem stworzenia mentalnego obrazu celu a jego urzeczywistnieniem; 2) podtrzymują w umyśle kierunek działania; 3) same w sobie są lepsze niż brak celu, a tym samym „zmuszają” Cię do działania; 4) porównane ze stanem bieżącym pozwalają na określenie tego, co urzeczywistnieniu Twoich celów zapobiega; 5) pozwalają na zdobywanie nowych umiejętności.

Wyobrażenia muszą być żywe i poruszać jak najwięcej zmysłów. W ten sposób ciału łatwiej będzie zareagować, ponieważ im więcej zmysłów jest zaangażowanych, tym jaśniejszy i silniejszy jest dla ciała sygnał do działania. Twój mózg bowiem nie wie, kiedy dany obraz w umyśle jest odzwierciedleniem bodźca przychodzącego z zewnątrz, a kiedy jest to tylko wyobrażenie wewnętrzne. Innymi słowy, kiedy naprawdę widzisz plik banknotów, w Twoim mózgu znajduje to swoje odzwierciedlenie. Określona jego część pracuje intensywniej (pojawiają się tam wyładowania neuronalne). Jeśli wyobrażasz sobie ten sam plik banknotów, Twój mózg zachowuje się tak samo, jakbyś wi dział te pieniądze naprawdę. Nie rozróżnia on rzeczywistości od wyobrażeń. Być może wydaje Ci się to dziwne, ale konsekwencje tego są poważne. Najważniejszą z nich jest ta, która potwierdza, że myśli kreują zachowania. Łatwo to sprawdzić. Jeśli przypomnisz sobie sytuację, w której odczuwałeś stres, wywoła to palpitację serca i inne objawy, jak np. gwałtowne ruchy ciała. Myślenie o seksie wpływa adekwatnie do wyobrażeń na Twoje ciało, powodując szybsze krążenie krwi, uwalnianie określonych hormonów i inne charakterystyczne dla podniecenia symptomy. Jeszcze innym przykładem może być rozmawianie o odniesionym zwycięstwie. Jeśli kiedykolwiek uprawiałeś sport i odniosłeś jakieś zwycięstwo, porozmawiaj o tym z kimś, kto dzielił z Tobą ów sukces lub chociaż z chęcią Cię wysłucha. Zaobserwuj, co się będzie działo z Twoim ciałem w czasie opowiadania o przeżywaniu przez Ciebie sukcesu .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *